BESKIDNISKI2000UP

Cel: ponad 2 000 m w górę na 125 km
Zasady: Nie powtarzanie tych samych podjazdów na całej trasie

Kiedy: 28 czerwca 2020, 6:00 (termin rezerwowy 12 lipca)
Gdzie: Gorlice, Ostre Koło
Jak się zapisać: Wydarzenie na FB
Oficjalny Hashtag:  #BeskidNiski2000up
Zdjęcia: #BeskidNiski2000up on Instagram
Strava: WWW

GPX   TCX


 

Goal: over 2 000 m of climbing at 125 km
Rules: Not repeating the same ascents along the entire route

When: June 28th 2020, 6:00
Where: Gorlice, Ostre Koło
How to join: Event on Facebook page
Official Hashtag:  #BeskidNiski2000up
Pictures: #BeskidNiski2000up on Instagram
Strava activity: WWW

GPX   TCX