BESKIDNISKI2000UP

Cel: ponad 2 000 m w górę na 125 km
Zasady: Nie powtarzanie tych samych podjazdów na całej trasie

Kiedy: 25 maja 2019, 6:00
Gdzie: Gorlice, Ostre Koło
Jak się zapisać: Wydarzenie na FB
Oficjalny Hashtag:  #BeskidNiski2000up
Zdjęcia: #BeskidNiski2000up on Instagram
Strava: WWW


 

Goal: over 2 000 m of climbing at 125 km
Rules: Not repeating the same ascents along the entire route

When: May 25th 2019, 6:00
Where: Gorlice, Ostre Koło
How to join: Event on Facebook page
Official Hashtag:  #BeskidNiski2000up
Pictures: #BeskidNiski2000up on Instagram
Strava activity: WWW