Cel: ponad 2 000 m w górę na 125 km
Zasady: Nie powtarzanie tych samych podjazdów na całej trasie

Kiedy: 21 czerwiec 2018 (najdłuższy dzień roku), 9:00
Gdzie: Gorlice, Ostre Koło
Jak się zapisać: Wydarzenie na FB
Oficjalny Hashtag:  #BeskidNiski2000up
Zdjęcia: #BeskidNiski2000up on Instagram
Strava: WWW


 

Goal: over 2 000 m of climbing at 125 km
Rules: Not repeating the same driveways along the entire route

When: June 21 2018 (the longest day of the year), 9:00
Where: Gorlice, Ostre Koło
How to join: Event on Facebook page
Official Hashtag:  #BeskidNiski2000up
Pictures: #BeskidNiski2000up on Instagram
Strava activity: -link-