Zwroty, wymiany i reklamacje

Zwroty i wymiany:

 • Zakupiony towar można zwrócić lub wymienić w stanie nienaruszonym.
 • Skarpetki oraz bieliznę można zwrócić lub wymienić tylko w oryginalnym opakowaniu i nie mierzone.
 • W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Zwrot lub wymiana powinny nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Prosimy o wysłanie na adres: ostrekolo.gorlice@gmail.com informacji o chęci zwrotu zakupionego przedmiotu.
 • Zwracany towar musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie oraz metki producenta. Towar noszący ślady użytkowania nie będzie przyjmowany w ramach zwrotu – w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania na zwracanym towarze obsługa sklepu skontaktuje się z Klientem celem indywidualnego ustalenia formy zakończenia sprawy.
 • Zwrot lub wymiana dokonywane są na koszt Klienta.
 • W paczce zwrotnej należy umieścić zwracany towar wraz z dowodem zakupu. W przypadku gdy kupujący otrzymał fakturę VAT prosimy o dołączenie jej kopii bądź podanie jej numeru, tak aby mogła zostać skorygowana. Nie ma możliwości anulowania wystawionej faktury VAT, dlatego prosimy nie załączać do przesyłki oryginału faktury. Klient proszony jest o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej.
 • Starannie zapakowany towar prosimy odesłać na adres: Sklep Rowerowy Ostre Koło, ul. Kościuszki 32, 38-300 Gorlice
 • Prosimy o spakowanie towaru w opakowanie zewnętrzne – nie naklejanie etykiet adresowych bezpośrednio na oryginalne opakowanie zwracanego towaru.
 • Kwota zwrotu zawiera cenę towaru oraz koszty wysyłki do zamawiającego. Koszt przesyłki do Sprzedającego w przypadku zwrotu ponosi Kupujący i nie podlega ona zwrotowi.
 • Zwrot pieniędzy odbywa się przelewem na konto wskazane przez kupującego w ciągu 10 dni roboczych od daty dokonania zwrotu. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
 • W przypadku niejasności prosimy o kontakt mailowy – ostrekolo.gorlice@gmail.com lub telefoniczny: +48 18 307 00 04

Reklamacja:

 • Wszystkie towary oferowane przez Sklep Rowerowy Ostre Koło objęte są 12 miesięczną gwarancja producenta.
 • Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno być poprzedzone wcześniejszym kontaktem poprzez e-mail: ostrekolo.gorlice@gmail.com ze Sklepem.
 • Podstawą przyjęcia produktu do postępowania reklamacyjnego jest dostarczenie reklamowanego produktu do Sklepu wraz z dołączonym do reklamowanego produktu dowodem zakupu oraz dokładnym opisem wad oraz danymi do kontaktu z Kupującym.
 • Sklep ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w ustawowo określonym terminie 14 dni.
 • Odpowiedź może nastąpić albo w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Kupującego na koszt Sklepu. W przypadku nieuznania reklamacji koszt odesłania ponosi Kupujący.
 • Sklep ma 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji. Po przekroczeniu tego terminu przez Sklep reklamację uznaje się za zasadną.
 • Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, uszkodzenia połączeń gwintowanych oraz naturalne zużywanie się części i komponentów.